İdman

İdman məşğələləri

Maraqlı oyunlar vasitəsi ilə fiziki aktivliyə müsbət münasibətin yaranmasına və sağlam həyat tərzi vərdişlərinin formalaşmasına təşviq edir. Məşğələlərin məqsədi – uşağınızı aktiv fiziki və əqli inkişafına təkan verən, ona müsbət emosional tonus, özünə əminlik və hərəkətlilik qatan rəqabətsiz interaktiv oyunlara cəlb etmək.

Sports / 3-5 yaş

Uşaqlar və həmçinin böyüklər üçün. Fitnesin və idmanın əsaslarını öyrənərək hərəkət elə, əylən və aktiv həyat tərzinə başla. Dərslərdə hokkey, futbol, voleybol, beysbol, basketbol, futbol, qolf, yüngül atletika kimi idaman növlərinin vərdişləri formalaşır.

get free classenroll now