Oyna və öyrən (Play & Learn)

Gymboree Play & Learn məşğələləri

Ən böyük təlabat olan məşğələlər. Hər bir uşağa fərdi yanaşması olan öyrədici və əyləncəli yeddipilləli inkişaf proqramı. Bizim unikal məşğələlərimiz uşağı fiziki və əqli inkişaf etdirir - 1-ci Pillənin körpələrinin sensor stimullaşmasından başlayaraq növbəti pillələrdə daha mürəkkəb məsələlərin həll olunmasına və hekayələrin danışılmasına qədər.

/ 0-8 ay

Yeni duyğuların mənimsənilməsi, unikal oyunların köməyilə körpələrin görmə və eşitmə həssaslığının artırılmasının stimullaşdırılması: tummy time, fənərlə oyun, ilk mahnılar və s. Məşğələlər zamanı valideynlərlə müzakirələr aparılır. Bu müzakirələr həmin inkişaf mərhələsində uşaqlarının nə öyrəndiyini anlamaq üçün valideynlərə kömək edir.

get free classenroll now

Crawlers / 6-14 ay

Səbəb-nəticə əlaqəsinin mənimsənilməsi, pilləkənlərdə, təpəciklərdə mail müstəvilərdə oyunlar vasitəsi ilə fiziki inkişaf. Məşğələlər zamanı valideynlərlə müzakirələr aparılır. Bu müzakirələr həmin inkişaf mərhələsində uşaqları ilə nə baş verdiyini anlamaq üçün valideynlərə kömək edir.

get free classenroll now

Walkers / 10-18 ay

İkitərəfli ünsiyyətin mənimsənilməsi. Oyun şəraiti tədqiqatı həvəsləndirir, koordinasiya və tarazlığı inkişaf etdirir. Valideynlər uşaqlarının onlarla və ətraf dünya ilə necə ünsiyyət qurduğunu və əməkdaşlıq etdiyini başa düşməyi öyrənir.

get free classenroll now

Runners / 16-24 ay

Dünyanın necə qurulduğunun dərk edilməsi və oyunda göstərilən müəyyən sxem və ya ardıcıllıqla məsələlərin inamlı həlli.

get free classenroll now

Explorers / 22-36 ay

Yaradıcı oyunlar vasitəsilə simvolik təfəkkürü, dilin inkişafını və ictimai qarşılıqlı əlaqəni gücləndirən təxəyüllün məşq etdirilməsi.

get free classenroll now

Gymboree Play&Music / müxtəlif yaş qrupu

Oyun məkanının öyrənilməsi, hərəkətli oyunlar və paraşüt ilə oyunlar müxtəlif yaş qrupları üçün işlənib hazırlanmışdır və Sizin uşaqlarınızın fiziki, ictimai və dil inkişafına yönəlmişdir.

get free classenroll now