Musiqi

Musiqi məşğələləri

Uşağın inkişafını zənginləşdirir və musiqi alətləri, hərəkətli oyunlar, mahnı və rəqs vasitəsi ilə uşaqda musiqiyə sevgi hissini formalaşdırmağa kömək edir. Ən müxtəlif musiqi janrlarının toplusu məşğələlərimizdə iştirak edən uşaqlara ritm, melodiya, tonallıq, takt kimi musiqi anlayışlarını kəşf edib öyrənməyə imkan verir. Eyni zamanda uşaqlarda əsas fiziki, ictimai və intellektual bacarıqlar da möhkəmlənir.

Music I / 6-16 ay

Şən mahnılar repertuarını öyrənərək körpəniz üçün melodiya, ritm və səs dünyasını kəşf edin.

get free classenroll now

Music II / 16-28 ay

Hər ay yeni musiqi üslubunda rəqslər və mahnılar. Latin musiqisi, rok-n-rol, klassik musiqi və s. üslüblardan ibarətdir.

get free classenroll now

Music III / 28 ay-5 yaş

Ritm, temp, səsin yüksəkliyi və musiqi formaları vasitəsilə ilk musiqi bilikləri və səsin səlisliyindən istifadə etməyi öyrədir. Valideynlərin iştirakı mümkündür.

get free classenroll now