İncəsənət

İncəsənət məşğələləri

Uşaqlar üçün başa düşülən tərzdə qurulmuş məşğələləri vasitəsi ilə uşaqları incəsənət aləminə daxil edir və bununla da onların təxəyüllünü və özünü ifadə etmək bacarığını inkişaf etdirir. Rəssamlıq, heykəltaraşlıq, şəkil, kollaj, dramaturgiya və s. məşğələlər öz imkanlarına inamın artmasına kömək edir və yaradıcı potensialı möhkəmləndirir.

Art I / 18-24 ay

Sərbəst yaradıcılıq köməyi ilə incəsənət aləmini kəşf etməyə imkan yaradır. Şəkil çəkmək, hekayə danışmaq vaxtı, yapma əl işləri, qeyri-adi “taktil” masanın istifadə edilməsi və s.

get free classenroll now

Art II / 24-36 ay

Xüsusi yaradıcı şəraitdə şəkil çəkmə, yapma əl işləri, kollaj, nəğmə və Sizin uşağınızın təxəyüllü.

get free classenroll now

Art III / 3-5 yaş

Bizim praktiki məşğələlərimizdə interaktiv təcrübə vasitəsilə uşağınızın özünü ifadə və bacarığına əminlik qatın. Valideynlərin iştirakı arzuya görədir.

get free classenroll now