Uşaqlarla məşğələlərin təşkilində dünya lideri

Gymboree Play & Music məşğələlərində Siz və Sizin uşağınız yaradıcı yanaşma, özünə inam hissi və dostluq vərdişlərini əldə edəcəksiniz. Gymboree proqramları xüsusilə erkən yaşlı uşaqlara oyun prosesi zamanı öyrənmək və inkişaf etmək imkanı verir. Məşğələlərimiz Sizə həmçinin uşağınız haqqında zəruri biliklər verəcək. Siz - körpənizin inkişafında fəal iştirak etməyin üsullarını və birgə şən oyunlar zamanı onu həvəsləndirməynin yollarını öyrənəcəksiniz.

Oyna və öyrən (Play & Learn)

Ən böyük təlabat olan məşğələlər. Hər bir uşağa fərdi yanaşması olan öyrədici və əyləncəli yeddipilləli inkişaf proqramı.

learn more

Musiqi

Uşağın inkişafını zənginləşdirir və musiqi alətləri, hərəkətli oyunlar, mahnı və rəqs vasitəsi ilə uşaqda musiqiyə sevgi hissini formalaşdırmağa kömək edir.

learn more

İncəsənət

IUşaqlar üçün başa düşülən tərzdə qurulmuş məşğələləri vasitəsi ilə uşaqları incəsənət aləminə daxil edir və bununla da onların təxəyüllünü və özünü ifadə etmək bacarığını inkişaf etdirir.

learn more

İdman

Maraqlı oyunlar vasitəsi ilə fiziki aktivliyə müsbət münasibətin yaranmasına və sağlam həyat tərzi vərdişlərinin formalaşmasına təşviq edir.

learn more

Məktəb bacarıqları

Məktəb yaşlarında zəruri olan əsas ictimai və intellektual bacarıqların formalaşdırılması: dilin inkişafı, yaradıcılıq, həyat bilgisi, qrupda oyun ünsiyyəti və s.

learn more