Classes

Oyna və öyrən (Play & Learn)

Ən böyük təlabat olan məşğələlər. Hər bir uşağa fərdi yanaşması olan öyrədici və əyləncəli yeddipilləli inkişaf proqramı.

• • • learn more

Musiqi

Uşağın inkişafını zənginləşdirir və musiqi alətləri, hərəkətli oyunlar, mahnı və rəqs vasitəsi ilə uşaqda musiqiyə sevgi hissini formalaşdırmağa kömək edir.

• • • learn more

İncəsənət

IUşaqlar üçün başa düşülən tərzdə qurulmuş məşğələləri vasitəsi ilə uşaqları incəsənət aləminə daxil edir və bununla da onların təxəyüllünü və özünü ifadə etmək bacarığını inkişaf etdirir.

• • • learn more

İdman

Maraqlı oyunlar vasitəsi ilə fiziki aktivliyə müsbət münasibətin yaranmasına və sağlam həyat tərzi vərdişlərinin formalaşmasına təşviq edir.

• • • learn more

Məktəb bacarıqları

Məktəb yaşlarında zəruri olan əsas ictimai və intellektual bacarıqların formalaşdırılması: dilin inkişafı, yaradıcılıq, həyat bilgisi, qrupda oyun ünsiyyəti və s.

• • • learn more